logo

Rafineria Gdańska zakończyła w październiku miesięczną kampanię rekrutacyjną pod hasłem "Przestrzeń dla fachowców, otwartość dla potencjału". Kampania miała na celu zachęcenie każdego potencjalnego kandydata do rozpoczęcia swojej drogi zawodowej w Rafinerii Gdańskiej. 

CSR

Rafineria Gdańska kampanię pod hasłem "Przestrzeń dla fachowców, otwartość dla potencjału" rozpoczęła na początku września. Kampania miała na celu zachęcenie każdego potencjalnego kandydata do rozwijania swojej ścieżki zawodowej właśnie w rafinerii w Gdańsku. Ponadto, wzmocnienia wizerunku Rafinerii Gdańskiej jako atrakcyjnego pracodawcy na Pomorzu.

Warto podkreślić, że to właśnie dzięki wiedzy i doświadczeniu obecnych pracowników oraz ciągłemu doskonaleniu zakładu, w tym regularna renowacja instalacji, rafineria w Gdańsku przerabia ponad 10 mln ton ropy rocznie, będąc jednym z najnowocześniejszych zakładów w Europie Środkowo-Wschodniej. 

 - Rafineria Gdańska to jeden z największych pracodawców na Pomorzu. Wdrażamy programy i rozwiązania, które mają zwiększyć atrakcyjność Spółki, jako pracodawcy w Trójmieście. Chcemy zachęcić w szczególności młodych ludzi, aby kierowali swoje kroki zawodowe w naszym kierunku i poznali ofertę, którą objęci są nasi pracownicy i którą oferujemy kandydatom”. – mówi Beata Machnio-Klecha, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

Wykorzystując najnowsze rozwiązania i dostępne w przemyśle rafineryjnym technologie, rafineria w Gdańsku poprzez kampanię rekrutacyjną miała na celu pozyskać nowych pracowników, w szczególności na stanowiskach: aparatowych - operatorów instalacji rafineryjnych, inżynierów oraz pracowników biurowych.

To właśnie aparatowi rozpoczynają "przygodę" z rafinerią. Ścieżka kariery jest tu jasno określona, a pracownicy mogą podnosić swoje kompetencje. - Jeśli ktoś chciałby podjąć pracę w Rafinerii Gdańskiej, rozpocznie ją właśnie od tego stanowiska - mówi Michał Zajda, operator procesu. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, odpowiedniemu przeszkoleniu i zdaniu kolejnych egzaminów można zostać sterowniczym, starszym sterowniczym i aparatowym procesu. Najwyższym stopniem jest stanowisko majstra. Na tej drodze wzrasta odpowiedzialność, ale też zyskujemy wyższe wynagrodzenie. Praca aparatowego na pewno jest intensywna - poza odpowiedzialnością, wymagana jest sprawność fizyczna. Pracownik nie może mieć lęku wysokości - niektóre instalacje Rafinerii Gdańskiej pną się w górę nawet na 40 metrów. Jest jeszcze jeden istotny aspekt - aparatowy jest częścią grupy, dlatego tak istotna jest umiejętność pracy w zespole i współtworzenie pozytywnej atmosfery - na tym stanowisku często niezbędna jest pomoc kolegów i ścisła współpraca.

- Rafineria Gdańska zapewnia swoim pracownikom nagrody specjalne, premie motywacyjne oraz premię roczną - mówi Marta Skwira, HR Business Partner w Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. W całości finansowany jest udział w szkoleniach, konferencjach branżowych w Polsce i za granicą. Do tego oferujemy jednorazową roczną wypłatę w ramach "Wczasów pod gruszą", finansujemy też wypoczynek dzieci. - dodaje.

W kampanii skupiono również uwagę, oprócz rekrutacji na aparatowego - na stanowisko inżyniera. Inżynierowie nadzorują parametry skomplikowanych procesów i pracę maszyn. Uczestniczą w planowaniu zakupów i tworzeniu harmonogramów pracy, dbając tym samym o bezpieczeństwo zatrudnionych osób. Inżynierowie to niezwykle ważna grupa zawodowa. Takich właśnie specjalistów poszukuje Rafineria Gdańska. Wiedza i umiejętności, które podczas studiów technicznych zdobywają inżynierowie, są potrzebne i wykorzystywane w zakładzie w Gdańsku. 

Kampania skupiała swoją uwagę również w zakresie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne - biurowe, m. in. do takich obszarów jak: Biuro Harmonogramowania Produkcji, Biuro Zarządzania Procesami, Pion Zakupów, Biuro Inwestycji, Biuro Bezpieczeństwa i Biuro Transformacji Cyfrowej.

Kampania rekrutacyjna była realizowana przez Polska Press Grupa i była dostępna w kanałach online, takich jak: Facebook, LinkedIn, Twitter, a także w tytułach prasowych: „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Bałtycki strony PRACA”, „Nasze Miasto Trójmiasto” oraz czasopismo „Strefa Biznesu”.

Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.