logo

Rada Nadzorcza

 

Piotr Chylicki 
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Samer Al Hokail 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Hartliński
Członek Rady Nadzorczej

Hamad Aldaghreer 
Członek Rady Nadzorczej

Waldemar Micek
Członek Rady Nadzorczej