logo

 

Adrian Szkudlarski nowe foto2


Adrian Szkudlarski
Prezes Zarządu 

Prezes Zarządu Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. od 1 grudnia 2021 roku. Wcześniej, od dnia 14 października 2021 roku, członek Rady Nadzorczej tejże spółki, zgodnie z decyzją której w okresie od 4 listopada 2021 do 30 listopada 2021 pełnił obowiązki prezesa  Zarządu LOTOS Asfalt Sp. z o.o. 

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (2006). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym (2012). Od 2014 roku legitymuje się Certyfikatem Project Management Professional (PMP). W 2019 roku ukończył studia MBA dla Inżynierów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od początku swojej kariery zawodowej (2006) związany jest z Grupą Kapitałową LOTOS. W latach 2010-2013 koordynator w Zespole utrzymania ruchu w zakładzie produkcji wodoru i siarki (Grupa LOTOS S.A.). W roku 2013 piastował stanowisko szefa Biura zagospodarowania złoża B8 (kierownik projektu w LOTOS Petrobaltic S.A.) oraz od 2013 do 2014 roku stanowisko koordynatora ds. wdrożenia metodologii RBI (Grupa LOTOS S.A.). Od 2014 kierownik ds. Projektu EFRA, a następnie od 2018 roku dyrektor ds. Projektu EFRA (CAPEX ca. 540 mln EUR)  w spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

W czerwcu 2019 roku Rada Nadzorcza LOTOS Asfalt Sp. z o.o.powołała go na stanowisko członka Zarządu, które piastował do listopada 2020 roku. W tym okresie odpowiedzialny był za obszar produkcji, logistyki oraz rozruch wybudowanego w ramach Projektu EFRA kompleksu koksowania a następnie przeprowadzenie z sukcesem 30-dniowego ruchu testowego kompleksu na potrzeby konsorcjum finansującego Projekt. Od lutego do końca grudnia 2021 roku dyrektor Biura Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A.