logo

W ostatnim czasie Rafineria Gdańska dofinansowała dwie jednostki z województwa pomorskiego -OSP Radogoszcz i OSP Rościszewo. Wsparcie rafinerii w Gdańsku przyczyni się do poprawy funkcjonowania jednostek i zakupu nowoczesnego sprzętu ratowniczego. W ramach dofinansowania OSP w Radogoszczu doposaży łódź ratowniczą oraz zakupi skafandry lodowo - ratownicze. Z kolei OSP w Rościszewie przeznaczy środki na zakup miernika wielogazowego, radio nasobne i latarki do działań ratowniczo-gaśniczych.

CSR

Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy powstała w 1928 roku na terenie Gminy w Radgoszczy. Założycielami organizacji byli miejscowi społecznicy.

Dzięki wsparciu Rafinerii Gdańskiej, jednostka OSP Radogoszcz mogła dokonać zakupu 2 sztuk suchego skafandra ratowniczego, jak i doposażyć aluminiową łódź ratowniczą z silnikiem motorowym dedykowaną dla służb ratowniczych. Cieszymy się, że taki zakład jak rafineria w Gdańsku przyczyniła się do rozwoju działań ratowniczo-gaśniczych w naszej jednostce, co pomaga realizować aktywności CSR na terenie całego województwa pomorskiego – podkreśla Mirosław Leśniak, Naczelnik OSP Radogoszcz.

Działalność obu OSP jest nierozłącznie związana z losami mieszkańców miejscowości, gdzie mają siedzibę. Dzięki licznym akcjom edukacyjnym realizowanym na swoim terenie, OSP przyczyniają się do integracji lokalnych społeczeństw, a także zapewniają możliwość alternatywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży .

Inicjatywa wpisuje się w strategię Rafinerii Gdańskiej w zakresie działań społecznych. Projekt dotyczy współpracy pomiędzy stowarzyszeniem, a Rafinerią w Gdańsku poprzez udzielenie wsparcia na działalność związaną z poprawą bezpieczeństwa w powiecie gdańskim oraz działaniami związanymi z prewencją społeczną. Dążymy do zakupu niezbędnego wyposażenia takiego jak: miernika wielogazowego, radia przenośnego oraz latarki LED - mówi Adam Drewniak, Prezes Zarządu OSP Rościszewo.

Ochotnicze Straże Pożarne są szczególnym gwarantem lokalnego bezpieczeństwa. Zazwyczaj to właśnie one pojawiają się na miejscu zdarzenia jako pierwsze. Dzięki długiej tradycji istnienia, zdobywają ogromne doświadczenie, a dzięki szkoleniom i wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt profesjonalnie współpracują z Państwową Strażą Pożarną oraz ratownikami medycznymi. Wszystkich druhów łączy chęć niesienia bezinteresownej pomocy. To właśnie takie lokalne organizacje najlepiej znają realia swojego obszaru i możliwości zabezpieczenia go przed występującymi zagrożeniami.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, nie byłby w stanie zapewnić bezpieczeństwa na wysokim poziomie bez sprawnie działających, dobrze wyszkolonych i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt jednostek OSP. Mają one dominujące znaczenie zwłaszcza na obszarach, na których nie ma zlokalizowanych jednostek PSP. Dzięki OSP i ich zaangażowaniu istnieje możliwość szkolenia społeczeństwa. Już od najmłodszych lat lokalni mieszkańcy uczą się postępowania na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

Realizując spójną politykę CSR zakład w Gdańsku chce wspierać tego typu inicjatywy w przyszłości oraz angażować wszystkich pracowników do wspólnej pracy na rzecz lokalnych społeczności.

Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.