logo

Walczak.png


Piotr Walczak
Członek Zarządu

Członek zarządu Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. od 1 października 2022 r. Wcześniej, od 4 września 2020 roku do 31 lipca 2022 roku, wiceprezes zarządu ds. produkcji i handlu Grupy LOTOS S.A. Od 1 grudnia 2021 roku do 30 września 2022 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Posiada tytuł Executive MBA uzyskany w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu operacyjnym i zarządzaniu ryzykiem oraz kulturą bezpieczeństwa w branży energetycznej w obszarze projektowania i budowania infrastruktury sieciowej. 

W latach 1992-2007 był odpowiedzialny za kierowanie wydziałem inwestycji, wydziałem małych elektrowni wodnych oraz wydziałem eksploatacji i utrzymania ruchu energetycznego w Spółce Energa Operator Oddział Olsztyn.

Od 2007 roku związany z firmą Eltel Networks Energetyka, gdzie w latach 2012-2017 pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora ds. organizacji produkcji Eltel Networks Energetyka, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie pionem ofertowania, procesem zakupowym w zakresie dostaw i kontraktacji podwykonawców, budowanie i zarządzanie portfelem zleceń oraz aktywne zarządzanie relacjami ze spółkami Skarbu Państwa celem budowania wizerunku odpowiedzialnego wykonawcy. Następnie do 2020 roku pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora zarządzającego jednostką biznesu w Polsce w Eltel Networks Energetyka, odpowiadając m.in. za opracowanie strategii działania i kierunków rozwoju organizacji, opracowywanie rocznych biznes planów i raportowanie wyników, zarządzanie operacyjne, a także tworzenie kultury organizacji, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością.

Od 2020 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Przedsiębiorstwie Badawczo Wdrożeniowym OLMEX, odpowiadając za przeprowadzenie audytu w organizacji, budowanie efektywnych modeli kosztowych i narzędzi monitoringu wydajności, a także rozwijanie zwinnych zespołów projektowych i budowanie kultury otwartej komunikacji. 

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.