logo

Informacja - bezpieczeństwo radiologiczne

 

Realizując art. 32c pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Informujemy, że w ciągu ostatnich miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.