logo

Poniżej znajdują się informacje dotycząca sposobu ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

Informacja dotycząca sposobu ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii dla Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.
Załącznik 1_Instrukcja dotycząca sposobu ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii Przemysłowej w Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.