logo

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami umów dla umów o dzieło, umów o roboty budowlane oraz umów o świadczenie usług na rzecz Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

Ogólne warunki umów Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.
General Contract Conditions of Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Ogólne Warunki Zamówień Rafinerii Gdańskiej Sp. z o. o.
General Order Conditions of Rafineria Gdańska Sp. z o. o.

REACH

Rafineria Gdańska_REACH and CLP supplier statement
Rafineria Gdańska_Oświadczenie dot. spełniania przez Kontrahenta wybranych wymogów rozporządzenia REACH i CLP

KLAUZULE CSR

CSR Standard for contractors of Rafineria Gdańska
Standardy CSR dla Kontrahentów Rafinerii Gdańskiej

 

ARCHIWALNE WERSJE DOKUMENTÓW

Ogólne warunki umów_Rafineria Gdańska (obowiązujące od 20.07.2022 r. do 28.02.2023 r.)
General Contract Conditions_Rafineria Gdańska (valid between 20.07.2022 and 28.02.2023)
Ogólne Warunki Zamówienia_Rafineria Gdańska (obowiązujące od 20.07.2022 r. do 28.02.2023 r.)
General Order Conditions_Rafineria Gdańska (valid between 20.07.2022 and 28.02.2023)