logo

W Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. został wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania oparty o wymagania następujących norm:

Zintegrowany System Zarządzania został zaprojektowany jako narzędzie do ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności funkcjonowania całej organizacji, co  dla naszych Właścicieli i kontrahentów stanowi gwarancję dbałości o jakość, dla naszego najbliższego otoczenia jest dowodem naszej troski o środowisko, a dla pracowników Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. jest zapewnieniem bezpiecznych miejsc pracy w myśl zasady: żadna praca nie jest na tyle ważna i pilna, aby nie można jej było wykonać bezpiecznie.

Ponadto, w Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. zostały wdrożone wymagania normy PN-EN ISO 50001:2018 - System zarządzania energią, którego celem jest poprawa efektywności użytkowania energii.

Polityka ZSZ