logo

Zintegrowany System Zarządzania w LOTOS Asfalt

Współpraca z nami ma wiele zalet. Budujemy długotrwałe i oparte na zaufaniu relacje z naszymi klientami, dlatego dbamy nie tylko o Zakładową Kontrolę Produkcji, ale również certyfikowaliśmy Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ). Aby skutecznie i precyzyjnie określać kierunki naszej działalności przyjęliśmy również Politykę ZSZ. Dzięki temu skutecznie realizujemy wyznaczone cele i doskonalimy nasze umiejętności.

Jesteśmy innowacyjnym i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem funkcjonującym na europejskim rynku wyrobów asfaltowych. Wprowadzane przez nas rozwiązania oparte są na racjonalnych i długofalowych działaniach. Zintegrowany System Zarządzania zapewnia nam skuteczne określanie potrzeb naszych klientów oraz prowadzenie działalności biznesowej w sposób minimalizujący niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Sami narzuciliśmy sobie wymogi, które pozwalają nam przewidzieć ewentualne zagrożenia, a także określić nasze techniczne i ekonomiczne możliwości.

Naszą misją jest innowacyjny rozwój w obszarze produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów asfaltowych. Szczególnie ważne jest dla nas utrzymywanie najwyższych standardów jakościowych. Naszą wewnętrzną politykę realizujemy w sposób, który ma na celu zapewnienie Państwu pełnej satysfakcji, zarówno w kwestii współpracy, jak i naszych produktów.

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania jest oparty o wymagania następujących norm:

Aby dowiedzieć się więcej o naszym Zintegrowanym Systemie Zarządzania (ZSZ) proponujemy zapoznać się z załączonymi na stronie materiałami:

Polityka ZSZ LOTOS Asfalt

Certyfikat ZSZ    9001    14001   45001   LOTOS Asfalt