logo

Do Rafinerii Gdańskiej (Spółka) docierają informacje dotyczące działań nieznanych osób, które posługując się logiem Spółki, a także wizerunkiem i danymi członków jej organów i pracowników, podszywają się pod Rafinerię Gdańską lub pod jej pracowników i członków organów i przedstawiają oferty inwestycji oparte o instrumenty finansowe emitowane przez Rafinerię Gdańską. Informujemy, że działania te niosą znamiona oszustwa, zaś ani Rafineria Gdańska ani członkowie jej organów lub pracownicy nie mają z tymi działaniami nic wspólnego. Spółka zawiadomiła o tych zdarzeniach organy ścigania. 

Informujemy ponadto, że Rafineria Gdańska nie świadczy ani nie oferuje świadczenia usług finansowych oraz nie prowadzi w żadnej formie działalności polegającej na oferowaniu instrumentów finansowych, doradztwie inwestycyjnym czy udzielaniu rekomendacji inwestycyjnych oraz nie przetwarza danych osobowych w celu prowadzenia działań o takim charakterze, jak też nie zleca innym podmiotom świadczenia tego typu usług w jej imieniu.

Rafineria Gdańska nie jest również właścicielem ani administratorem lub operatorem jakiejkolwiek platformy na której dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi emitowanymi przez Spółkę.

Dodatkowo Rafineria Gdańska wskazuje, że na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego można sprawdzić, czy podmiot w imieniu, którego działa dana osoba, posiada uprawnienia do świadczenia usług finansowych na terytorium Polski: https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow

oraz zweryfikować, czy podmiot nie figuruje na liście ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne