logo

W dniu 21 listopada br. Zarząd Rafinerii Gdańskiej oraz liczni przedstawiciele wzięli udział w warsztatach w ramach studiów porównawczych Solomon Associates.

Biznes

Jednym ze sposobów weryfikacji skuteczności zarządzania działalnością rafinerii jest uczestnictwo w studiach porównawczych. Porównanie z innymi podobnymi zakładami przemysłowymi daje możliwość spojrzenia na własną rafinerię na tle całej gałęzi, wskazania silnych i słabych stron, zweryfikowania przyjętego sposobu zarządzania produkcją. Benchmarking daje również możliwość wyboru obszarów działalności, które szczególnie wymagają poprawy.

Od 2004 roku uczestniczymy w studiach porównawczych Solomon Associates otrzymując w zamian wiedzę nie tylko na temat pozycji naszej rafinerii na tle regionalnej konkurencji, ale także aktualnych trendów zmian w otoczeniu rynkowym. Nabywamy dzięki temu wiedzę, pozwalającą podejmować właściwe decyzje, dzięki którym Rafineria Gdańska Sp. z o.o. pozostaje wśród najlepszych rafinerii w Europie i na świecie.

Udział w dwóch studiach – paliwowym i olejowym - wynika z dość złożonej konfiguracji procesowej gdańskiej rafinerii. Oprócz instalacji produkcyjnych, produkujących paliwa, mamy również ciąg technologiczny do produkcji mineralnych baz olejowych i innych produktów nie paliwowych.

Solomon Associates jest organizacją wspierającą rozwój biznesowy firm przemysłowych na całym świecie, stosując w tym celu wielowymiarową analizę porównawczą rożnych aspektów ich działalności. W branży rafineryjnej Solomon jest jedyną organizacją oferującą tego typu usługi, z których korzystają niemal wszystkie liczące się rafinerie. Dzięki temu uzyskiwane wyniki są reprezentatywne i pozwalają szeroko analizować czynniki wpływające na rozwój biznesu przerobu ropy naftowej.

Biuro Komunikacji
  Rafineria Gdańska Sp. z o.o.