logo

Efektywność energetyczna jest dla Rafinerii Gdańskiej priorytetem od wielu lat. Potwierdzeniem są liczne optymalizacje oraz przedsięwzięcia efektywnościowe, a także tzw. Studium Solomona, które jest benchmarkiem branży rafineryjnej. Wykonywana obecnie praca związana ze spełnieniem wymagań normy ISO 50001 i polega na dostosowaniu dobrze funkcjonującego w zakładzie w Gdańsku Systemu Zarządzania Energią do literalnych wymagań Normy.

Biznes

Zarząd wraz z kadrą menedżerską Rafinerii Gdańskiej podkreśla wysoki priorytet efektywności energetycznej spośród innych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ma przyjemność zakomunikować wdrożenie standardu ISO 50001 w Rafinerii Gdańskiej.

W Rafinerii Gdańskiej skutecznie funkcjonują już 3 inne systemy zarządzania, a implementacja kolejnego, jest uzupełnieniem tych trzech, o kolejny niezmiernie ważny aspekt działalności naszej firmy – podkreśla Adrian Szkudlarski, Prezes Zarządu Rafinerii Gdańskiej.

Proces zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001 jest procesem ciągłym i angażujących wszystkich pracowników. Każdy z nas niezależnie od zajmowanego stanowiska ma wpływ na wynik energetyczny Rafinerii Gdańskiej. Najwyższe kierownictwo zakładu liczy na zaangażowanie wszystkich pracowników w skuteczne wdrożenie wymagań ISO 50001 i aktywne budowanie kultury poszanowania energii. Koszt gazu ziemnego i energii elektrycznej to największe koszty RG, dlatego tak ważne jest jej oszczędzanie. Do tego efektywność energetyczna to też najtańszy i najszybszy sposób redukcji emisji gazów cieplarnianych, co jest jednym ze strategicznych celów Rafinerii Gdańskiej na najbliższe lata. Rafineria Gdańska zdaje sobie sprawę z obowiązujących i nadchodzących wymagań prawnych związanych z efektywnością energetyczną i reaguje na nie z wyprzedzeniem m.in. uzyskując zgodność systemu zarządzania energią z ISO 50001 już teraz.

System Zarządzania Energią to nie tylko poprawa efektywności energetycznej. To szersze działanie obejmujące chociażby weryfikację tego co kupujemy czy też w jaki sposób remontujemy instalacje. ISO 50001 w świetle nadchodzących przepisów jest z jednej strony obowiązkiem ale z drugiej źródłem realnych korzyści. Dbałość o efektywność energetyczną rafinerii to również jedno z naszych podstawowych zobowiązań wobec właścicieli Rafinerii Gdańskiej. W szczególności, że w Rafinerii Gdańskiej zużywa się aż 10% energii elektrycznej oraz 20% gazu ziemnego w całym województwie Pomorskim.

 Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.