logo

W dniu dzisiejszym rozpoczął się "XVII Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej", odbywający się w tym roku w Hotelu Mercure w Gdyni. W uroczystym otwarciu wśród licznie przybyłych gości udział wzięli m.in. pracownicy zakładu w Gdańsku. Kongres otworzył Pan Cezary Godziuk – Członek Zarządu Rafinerii Gdańskiej.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Przebudowa systemu energetycznego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, nowe rozwiązania na miarę oczyszczalni przyszłości, wyzwania i dostosowanie się do unijnej dyrektywy ściekowej to tylko niektóre punkty programu tego wydarzenia.

Jaką rolę w Rafinerii Gdańskiej odgrywa gospodarka wodno-ściekowa? - Najprościej mówiąc, bez wody rafineria nie byłaby w stanie funkcjonować. Stwierdzenie to znajduje odzwierciedlenie we współczynniku ilości pobranej wody na wielkość przerobionej ropy. Średnio oscyluje on na poziomie około 0,46 m3 wody na tonę przerobionej ropy. To relatywnie dużo, ale działania podejmowane przez rafinerię powodują, że długookresowa linia trendu ma charakter opadający. Można powiedzieć, że ciągle pracujemy nad zmniejszeniem poboru wody. O szczegółowym znaczeniu gospodarki wodno-ściekowej, problemach wód opadowych czy wykorzystanie wód opadowych na potrzeby technologiczne, serwisowe czy bioróżnorodności opowiedzą Państwu pracownicy Rafinerii Gdańskiej podczas poszczególnych panelów tematycznych. Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa do aktywnego uczestniczenia w debatach i owocne rozmowy kuluarowe. - mówi Cezary Godziuk, Członek Zarządu Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

Dodatkowo jest nam niezmiernie miło poinformować, że Rafineria Gdańska Sp. z o.o. otrzymała przy tej okazji kolejne już wyróżnienie w tym roku. Bardzo dziękujemy BMP za naszą dotychczasową współpracę. Cieszymy się, że możemy być częścią tej wspaniałej inicjatywy, gdzie nasi pracownicy dzielą się wiedzą z innymi ekspertami z branży.

Organizatorem XVII Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej jest firma BMP, wydawca m.in. czasopism "Chemia Przemysłowa", „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i „Kierunek Spożywczy” oraz portali: kierunekCHEMIA.pl, kierunekENERGETYKA.pl, kierunekSPOŻYWCZY.pl. Gospodarzami Honorowymi wydarzenia zostali: Rafineria Gdańska oraz Browar w Elblągu.

Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.