logo

MODBIT 90/150-45

Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT 90/150-45 stosuje się jako materiał wiążący w mieszankach mineralno-asfaltowych przeznaczonych do zastosowania na drogach, lotniskach i innych powierzchniach obciążonych ruchem o wysokim natężeniu, a w szczególności do:

  • powierzchniowych utrwaleń nawierzchni asfaltowych,
  • produkcji emulsji asfaltowych,
  • jako materiał izolacyjny.
Parametr Jednostka Wartość Klasa Metoda badań
Penetracja w 25°C 1/10 mm 90 - 150 8 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C ≥ 45 9 PN-EN 1427

Siła rozciągania (energia odkształcenia)

J/cm2 NR 0

PN-EN 13589

PN-EN 13703

Zmiana masy po starzeniu % m/m ≤ 0,5 3 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu % ≥ 50 5

PN-EN 12607-1

PN-EN 1426

Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C ≤ 10 3

PN-EN 12607-1

PN-EN 1427

Temperatura zapłonu °C ≥ 235 3 PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości °C ≤ -18 8 PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C % ≥ 50 5 PN-EN 13398
Stabilność składowania - różnica mięknienia °C ≤ 5 2

PN-EN 13399

PN-EN 1427

Spadek temperatury mięknienia po starzeniu °C TBR 1

PN-EN 12607-1

PN-EN 1427

Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu % ≥ 50 4

PN-EN 12607-1

PN-EN 13398

TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)