logo

Działalność OSD Rafineria Gdańska Sp. z o.o. (dalej „RG”)

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji na terenie zakładu RG w Gdańsku oraz na terenach do niego przyległych na podstawie posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na okres do 2 listopada 2031 roku. Koncesja została udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/421/15124/W/OGD/2021/WA z dnia 2 listopada 2021. RG jest odpowiedzialna za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty oraz jej rozbudowę.

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Oświadczenie o zamrożenie cen energii elektrycznej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, do końca listopada małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do Kancelarii Rafinerii Gdańskiej, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej. Małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty wrażliwe określone w ustawie muszą złożyć oświadczenia do 30 listopada br. W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Oświadczenie RG

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.4711.17.6.2021.DSŁ z dnia 2 listopada 2021 r. została wyznaczona na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

OSD LOTOS Asfalt Sp. z o.o.-decyzja

Stawki za świadczone usługi dystrybucyjne są zawarte w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Odbiorców, którym energia elektryczna dostarczana jest przez przedsiębiorstwo energetyczne Rafineria Gdańska Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135 obowiązuje również cennik energii elektrycznej.

Cennik energii elektrycznej obowiązujący w rozliczeniach z odbiorcami  od dnia 01.01.2024 r.

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej - częściowa zmiana

Zmiana Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej obowiązująca od 13.07.23 r.

Szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej określają kolejne części IRiESD.

Komórką odpowiedzialną za prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług związanych z dystrybucja energii elektrycznej jest Biuro Surowców i Komponentów (PS)- tel. (58) 308 70 43, Fax (58) 308 70 44.

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

Koncesja na obrót energią elektryczną

Informacja Rafineria Gdańska Sp. z o.o. o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł (Data publikacji: 20.09.2022 r.)

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Rafineria Gdańska Sp. z o.o.o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. Informacja przedstawiana zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. informuje że, w  III kwartale 2022 roku,  żaden podmiot nie wystąpił z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia dla źródła. (Data publikacji 20.09.2022 r.)

Rafineria Gdańska dostepna moc przyłączeniowa 20.09.2022

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2022


Lotos Asfalt dostepna moc przyłączeniowa 3012202

 

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.3.100.2023.MTo1 z dnia 23 października 2023 r. została wyznaczona na okres 1.01.2024- 31.12.2024 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Decyzja_URE

Rolę sprzedawcy z urzędu na terenie OSDn Rafineria Gdańska Sp. z o.o. pełni spółka  ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.

Taryfy i cenniki | Brak prądu, zadłuzenie  (energa.pl)

 Komunikat o sprzedawcy rezerwowym

Wzór umowy kompleksowej_LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

OWU do umowy kompleksowej_LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

GUD OSDn_LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

GUD OSDn_LOTOS Asfalt Sp. z o.o.      załącznik nr 1

GUD OSDn_LOTOS Asfalt Sp. z o.o.      załącznik nr 2

GUD OSDn_LOTOS Asfalt Sp. z o.o.      załącznik nr 3

GUD OSDn_LOTOS Asfalt Sp. z o.o.      załącznik nr 4

GUD OSDn_LOTOS Asfalt Sp. z o.o.      załącznik nr 5

GUD OSDn_LOTOS Asfalt Sp. z o.o.      załącznik nr 6

GUD OSDn_LOTOS Asfalt Sp. z o.o.      załącznik nr 7

GUD OSDn_LOTOS Asfalt Sp. z o.o.      załącznik nr 8