logo

 2. Poczta elektroniczna

Zamówienia mogą Państwo także złożyć za pomocą poczty elektronicznej wysyłając je na adres:

bitumen@rafineriagdanska.pl

Formularz zamowienia dostawy asfaltu