logo

Sercem Rafinerii Gdańskiej jest centralna sterownia - tu zapadają kluczowe decyzje, stąd wydawane są dyspozycje dotyczące pracy całej instalacji. Skąd jednak wiadomo, jak tę pracę zaplanować? Ważne zadania powierzono pracownikom biurowym, którzy - choć na instalację nie wchodzą - zawsze są blisko spraw ważnych dla całego przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Jeden organizm
Każda komórka organizacyjna ma w Rafinerii Gdańskiej jasno określone zadania - bez nich tak skomplikowana struktura nie mogłaby sprawnie działać. Czym pracownicy tych działów zajmują się na co dzień oraz jak wygląda ich bieżąca praca?

Rafineria Gdańska jest zbudowana z wielu obszarów, kluczowych dla naszej działalności. Poszukujemy pracowników do Biura Harmonogramowania Produkcji, jak i Biura Procesów czy Efektywności Energetycznej - to dzięki danym analizowanym przez programistów, możliwe jest dążenie do jak najmniejszego zużycia energii. Kolejne obszary takie jak: Zespół Szkoleń Operacyjnych, gdzie specjaliści dzielą się z innymi wiedzą i doświadczeniem czy identyfikowanie wszelkich ryzyk w Biurze Zarządzania Ryzykiem są również dla nas ogromnie istotne - mówi Angelica Pegani, szef Biura Komunikacji i Rzecznik Prasowy Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

Do Biura Harmonogramowania Produkcji wpływają informacje ze wszystkich obszarów, które mają realny wpływ na działanie instalacji produkcyjnej, tu powstaje szczegółowy plan pracy rafinerii. Wytyczne operacyjne pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału firmy. Z kolei w Biurze Procesów specjaliści dbają o to, aby wszystkie istniejące i przyszłe procesy były spójne dla osiągnięcia wysokiej efektywności funkcjonowania rafinerii.

W tym miejscu odnajdą się ekonomiści, matematycy i inżynierowie, ale też osoby z wykształceniem humanistycznym, które chcą się uczyć, rozwijać - przekonuje Daria Zalewska, szef Biura Wsparcia Processingu i Raportowania.

Ze względu na fakt, iż rafineria w Gdańsku to podmiot infrastruktury krytycznej, Biuro Bezpieczeństwa i Biuro Transformacji Cyfrowej odgrywają tutaj ogromną rolę. Rozwój projektów, tych, które już się rozpoczęły i tych, które dopiero są w planach inwestycyjnych na kolejne lata, mogą być koordynowane przez dedykowany Pion Projektów oraz Pion Zakupów, który odpowiada za ich planowanie, czyli m. in. dostarczenie elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji w rafinerii.

W Rafinerii Gdańskiej odnajdą się również specjaliści skupiający się na audytach, finansach i kontrolingu, nie wliczając obszaru prawnego. Wsparciem dla bieżących działań są również inne obszary jak Biuro Zasobów Ludzkich, który odpowiada za zapewnienie, utrzymanie i rozwój pracowników rafinerii.

Wiedza, jaką zdobywają zatrudnieni w Rafinerii Gdańskiej pracownicy biurowi ma ogromne znaczenie - są koordynatorami, wspierają działanie firmy.

Materiał dostępny na: "Chcę tu pracować" - Rafineria Gdańska poszukuje pracowników biurowych. Oferta dotyczy wielu działów i zespołów | Strefa Biznesu

Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.