logo

Na mocy decyzji Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 19 lipca br. LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zmieniła nazwę spółki na Rafineria Gdańska Sp. z o.o. To kolejny krok w procesie przygotowującym ten podmiot do realizacji środków zaradczych oraz mający bezpośredni wpływ na sprawne funkcjonowanie rafinerii.

Biznes

W Grupie Kapitałowej LOTOS trwają działania reorganizacyjne przygotowujące gdański koncern do połączenia z PKN ORLEN. W ubiegłym roku dokonano aportu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (polegającego na transferze rafinerii, kompleksu elektroenergetycznego i logistyki) z Grupy LOTOS do LOTOS Asfalt. W rezultacie podmiot ten 2 listopada 2021 roku rozpoczął działalność w modelu rafinerii processingowej z jednym inwestorem.

Kolejnym krokiem była zmiana nazwy (fimry) spółki na Rafineria Gdańska. W dniu 19 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu zmiany Aktu Zawiązania Spółki do KRS. W związku z tym od 19 lipca 2022 roku pełna firma spółki brzmi: Rafineria Gdańska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie: Rafineria Gdańska Sp. z o.o.). 

Udostępnij