logo

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami umów dla umów o dzieło, umów o roboty budowlane oraz umów o świadczenie usług na rzecz Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

Ogólne warunki umów_Rafineria Gdańska
General Contract Conditions_Rafineria Gdańska

REACH

Rafineria Gdańska_REACH and CLP supplier statement
Rafineria Gdańska_Oświadczenie dot. spełniania przez Kontrahenta wybranych wymogów rozporządzenia REACH i CLP