logo

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami umów dla umów o dzieło, umów o roboty budowlane oraz umów o świadczenie usług na rzecz „LOTOS Asfalt” sp. z o. o.

Ogólne warunki umów_LOTOS Asfalt
General Contract Conditions LOTOS Asfalt
Ogólne warunki umów_Rafineria Gdańska
General Contract Conditions_Rafineria Gdańska