logo

„LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych polegających na załadunku, przewożeniu i rozładunku asfaltów lub produktów asfaltowych.

Szczegółowy zakres usług, wymagania wobec Oferentów oraz warunki postępowania zakupowego zamieszczono w Zapytaniu ofertowym nr Z60/130381 dostępnym na Platformie Zakupowej LOGINTRADE https://lotos.logintrade.net/.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej LOGINTRADE w terminie do dnia 18.10.2021 r. włącznie.