logo

Poniżej znajdują się informacje dotycząca sposobu ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

Informacja dotycząca sposobu ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii dla LOTOS Asfalt Sp. z o.o.