logo

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy już po raz 25 wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Tegoroczna gala wręczenia prestiżowych Zielonych, Srebrnych i Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy odbyła się 15 listopada 2023 r. w Zamku w Gniewie podczas XXVI dorocznej Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Cyfrowa era - możliwości i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa pracy”.

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, które powstało już w 1998 r. przyjmowane są przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Obecnie do Forum Liderów należy 180 przedsiębiorstw (głównie dużych).

W gronie Liderów Bezpiecznej Pracy najwyższe uznanie należy się członkom wyróżnionym Złotymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy. W tym roku Złote Karty otrzymali: Delpharm Poznań Spółka Akcyjna, ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal, Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu, Huta Bankowa Sp. z o.o., Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o., Jabil Poland Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ORLEN S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Oddział Elektrownia Bełchatów, Rejonowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy oraz Zespół Oddziałów PGNiG ORLEN S.A.

Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas uroczystości wręczono nie tylko Karty, ale również nominacje dla nowych członków Forum Liderów. W tym roku nominacje odebrały: DUON Dystrybucja, Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o., Lubelski Węgiel Bogdanka, Lüttgens Polska Sp. z o.o., PERN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Rafineria Gdańska Sp. z o.o., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Santander Bank Polska oraz Visscher-Caravelle Poland.


Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, działającego od 1998 r., należą przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce działalności gospodarczej oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Jako członkowie Forum, przedsiębiorstwa i organizacje mają możliwość poddania się ocenie obszaru bhp i ubiegania się o prestiżowe wyróżnienia - Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. Ocena przeprowadzana jest w bardzo szerokim zakresie. Poza wskaźnikami dotyczącymi liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ocenie poddawana jest m.in. aktywność i innowacyjność przedsiębiorstw w obszarze bhp.

Od Liderów oczekuje się również współpracy z instytucjami naukowymi, w tym wykorzystywania dorobku naukowo-badawczego tych instytucji do oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego. Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, który powołał do życia Forum Liderów, jest jedyną placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się tak kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Dlatego elementem oceny jest też współpraca członków Forum Liderów z CIOP-PIB, szczególnie w zakresie wykorzystywania wyników programów wieloletnich dotyczących poprawy warunków pracy.

Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.