logo

Od kilku lat trwa współpraca pomiędzy Rafinerią Gdańską, a Politechniką Gdańską w ramach kierunku „Inżynieria i Technologie Nośników Energii”. Studia odbywają się na Wydziale Chemicznym w trybie studiów stacjonarnych II stopnia. Formuła współpracy okazała się na tyle korzystna, że obie strony kontynuują ją już kilka lat.

CSR

Z jednej strony uczelnia pozyskała do prowadzenia zajęć praktyków z rafinerii w Gdańsku, a z drugiej, przemysł otrzymuje absolwentów z kompleksowym przygotowaniem teoretyczno-praktycznym. W ramach kierunku studiów „Inżynieria i Technologie Nośników Energii”, każdy uczestnik oprócz zajęć dydaktycznych na które składają się 4 semestry (dwa lata) studiów, otrzymuje możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu. Praktyki zawodowe dla studentów organizuje m.in. Rafineria Gdańska. Studenci mają okazję poznać nasz zakład od środka. Prowadzone są wycieczki po instalacjach rafineryjnych czy wizyty studyjne naszych zakładów. Studenci mają okazję ćwiczeń na symulatorach pracy urządzeń rafineryjnych czy poznanie pracy centralnej sterowni. Zajęcia prowadzi grupa doświadczonych ekspertów, na co dzień pracujących w Rafinerii Gdańskiej. Nasi eksperci oprócz prowadzenia zajęć są również angażowani w opracowanie programu studiów i tematyki zajęć. W semestrze wiosenno-letnim prowadzili blok wykładów w ramach przedmiotu „Technologie rafineryjno-petrochemiczne” oraz wybrane wykłady z zakresu: „Zaawansowane operacje oraz procesy wymiany ciepła i masy” oraz „Przesył Mediów i Energii”.

- Na swoich wykładach chciałem podkreślić praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy, czy też zachęcać studentów do myślenia inżynierskiego. Dlatego część wykładów ze studentami poświeciłem na rozwiązywanie zadań, które dla nich przygotowałem, np. wspólne uzupełnianie przykładowego schematu przepływowego rafinerii ropy naftowej, uzupełnianie diagramu zasypowego reaktora czy liczenie średniej ważonej temperatury reaktora. W trakcie prowadzonych zadań wyciągaliśmy wnioski z przykładowych danych – mówi Damian Kwiatkowski, inżynier produkcji z biura inżynieryjnego produkcji w Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

- Rafineria Gdańska to miejsce dla ludzi zaangażowanych, kompetentnych oraz otwartych na nowe wyzwania czego dowodem jest nieustanna chęć rozwoju naszych pracowników. Współpraca z Politechniką Gdańską otworzyła nam nowe możliwości w pozyskiwaniu wykwalifikowanych absolwentów z kierunku Inżynieria i Technologie Nośników Energii, którzy przyczynią się do rozwoju rafinerii w Gdańsku w kolejnych, intensywnych latach jej działalności – podkreśla Angelica Pegani, szef biura komunikacji i rzecznik prasowy w Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

Każdego roku grupa studentów odbywa płatne staże i praktyki w zakładzie w Gdańsku. Mamy też osoby, które postanowiły związać swoją karierę zawodową z Rafinerią Gdańską. Ten kierunek oferuje rafinerii w Gdańsku kandydatów do wielu obszarów funkcjonalnych Rafinerii Gdańskiej, np. w obszarze techniki, produkcji czy processingu. Dzięki współpracy pomiędzy uczelnią, a największym zakładem produkcyjnym na Pomorzu, doszło do pogłębienia wiedzy studentów, a także pozyskania świetnie przygotowanych pracowników dla Rafinerii Gdańskiej.

Cały materiał jest dostępny na stronie Rafineria Gdańska miejscem rozwoju dla przyszłych pracowników - Dwójka - polskieradio.pl

Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.