logo

Już na początku listopada br. odbyło się spotkanie otwierające  kilkumiesięczny program rozwojowy dla pracowników produkcji. To już trzecia edycja znanego dla wielu z pracowników Programu Mistrz w odświeżonej formie, nie tylko pod kątem zmiany nazwy.

CSR

Program "Wyrafinowany Mistrz" to cykl sześciu dwudniowych modułów szkoleniowych rozwijających kompetencje menadżerskie i miękkie, m.in.: zarządzanie pracą zespołu, decyzyjność, zaangażowanie i nastawienie na wynik, komunikatywność czy budowanie potencjału zespołu.

Pierwsze szkolenia już w grudniu. Aby przyniosły efekt, niezbędne jest nie tylko zaangażowanie samych uczestników – mistrzów, aparatowych procesu czy sterowniczych, ale również wsparcie przełożonych, dlatego równolegle z programem przeprowadzimy szkolenia z kompetencji menadżerskich dla szefów zakładów i kierowników ds. produkcji. Ich świadomość w stworzeniu warunków do transferu nowo nabywanych kompetencji ze szkolenia na stawisko pracy jest bardzo istotna. Przypomnijmy, że warunkiem wykorzystania nowych umiejętności w środowisku zawodowym, a więc skutecznego transferu szkoleniowego, są na kolejnych poziomach zaawansowania:

I. Akceptacja - wyrażenie przez przełożonego zgody na udział w szkoleniu.
II. Zachęcanie - aprobowanie i umożliwienie udziału w szkoleniu poprzez odpowiednią organizację pracy.
III. Partycypacja - udział przełożonego w szkoleniu (o podobnym zakresie).
IV. Praktyczne wykorzystanie kompetencji - stwarzanie możliwości do wykorzystania kompetencji w miejscu pracy.
V. Wzmocnienie - dyskusja z przełożonym na temat postępów w wykorzystywaniu kompetencji w miejscu pracy.
VI. Nauczanie – przejmowanie przez przełożonego roli trenera wewnętrznego (w pewnym zakresie, również nieformalnie).

 - Rafineria Gdańska  to pracodawca inwestujący w rozwój swoich pracowników. Świadomy swej dojrzałości menedżerskiej Lider – to zmotywowany pracownik. Program rozwojowy jest skierowany do mistrzów, aparatowych procesu oraz sterowniczych. Ma on na celu podniesienie kompetencji pracowników zajmujących stanowiska menedżerskie oraz tych z potencjałem do programów sukcesji w obszarze produkcji. Jestem przekonana, że współpraca przy programie „Wyrafinowany Mistrz” pozwoli wzmocnić posiadane już kompetencje, jak również nabyć nowe, dzięki dzieleniu się wiedzą wśród uczestników – podkreśla Beata Machnio-Klecha, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

Uczestnikom programu życzymy wartościowych szkoleń i owocnych transferów!

Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.