logo

Rafineria Gdańska zwiększa efektywność przez wdrożenie Programu Poprawy Efektywności. Dlatego chcemy opisać czym jest efektywność oraz za w jaki sposób można optymalizować koszty w Rafinerii Gdańskiej, angażując wszystkich pracowników.

CSR

Przemysłowe rewolucje mogą być traktowane jako szansa na rozwój oraz ogromne wyzwanie. Istnieją różne pomysły, wprowadzające otoczenie w nową erę ekologicznego przemysłu i są one zarówno wymierne finansowo, jak i pełne fascynujących ciekawostek. To także kilka inicjatyw pracowników rafinerii w Gdańsku, które napędzają transformację przemysłu, a jednocześnie zaskakują, jak codzienne działania stają się niezwykłymi projektami przynoszącymi wymierne efekty.

Program Poprawy Efektywności to nowa inicjatywa w Rafinerii Gdańskiej gdzie można zgłosić projekty, służące poprawie efektywności w różnych obszarach, nie tylko efektywności energetycznej. Głównymi celami są poprawa kosztów, identyfikacja i wdrażanie nowych projektów czy pomysłów. Poprawa efektywności to nie tylko optymalizacja pracy czy wymiana w obszarze urządzeń i maszyn.

Mogą to być bardzo proste pomysły i inicjatywy takie jak gaszenie światła, wychodząc z biura, zamykania okien przy włączonej klimatyzacji/ogrzewania, czyli racjonalne operowanie temperaturą w pomieszczeniach. Patrząc dalej to zgłaszanie wycieków np. pary, sprężonego powietrza czy wody w kranie. Kolejnym możliwym działaniem to optymalizacja zakupów, która również wpisuje się w działania związane z poprawą efektywności.

Wszystkie pomysły na poprawę efektywności czy to w postaci poprawy efektywności energetycznej czy optymalizacji kosztowej pozytywnie wpływają na koszty operacyjne przedsiębiorstwa oraz na jego konkurencyjność biznesową. Ze zgłaszanych propozycji pracownicy Biura Efektywności Energetycznej w Rafinerii Gdańkiej, znajduję te działania, dla których można uzyskać dodatkową korzyść finansową w postaci tzw. Białych Certyfikatów. 

Białe Certyfikaty czyli instrumenty finansowe stanowiące bodziec do inwestowania w nowe technologie i rozwiązania, które przyczyniają się do oszczędzania energii. Inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej wiąże się z poprawą klimatu, a także z tworzeniem nowych miejsc pracy i stymulowaniem wzrostu gospodarczego. Można powiedzieć, że to swego rodzaju katalizator dla transformacji w przemyśle. Białe Certyfikaty promują zrównoważony rozwój przemysłu, skłaniając fabryki do inwestowania w czyste technologie, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. To przyczynia się do wzmacniania innowacji i stawia przemysł na drodze zrównoważonego rozwoju.

Rafineria Gdańska posiada doświadczony zespół, który analizuje projekty pod kątem uzyskanego efektu poprawy efektywności i następnie wnioskuje do URE o przyznanie Białych Certyfikatów. W wyniku takiego działania, od 2018 roku uzyskano już Certyfikaty dla inicjatyw uzyskujących oszczędność energii rzędu 7900 TOE  (Ton Oleju Ekwiwalentnego) co oznacza pozyskanie dodatkowej korzyści finansowej w wysokości ok 15 mln złotych. Warto przybliżyć, że jedno TOE to 11,63MWh. Taką energię zużywa około 5 gospodarstw domowych rocznie. Dla 7900 uzyskanych TOE to energia elektryczna zużywana przez ok 39,5 tyś gospodarstw domowych przez rok.

Każdy pracownik Rafinerii Gdańskiej, który ma pomysł przedsięwzięcia służącego redukcji zużycia energii, może zgłosić taki pomysł do Biura Efektywności Energetycznej w celu oszacowania jego korzyści energetycznej oraz zmaksymalizować efekt takiego działania w postaci przygotowania wniosku o Białe Certyfikaty.

Poprawa efektywności (nie tylko energetycznej) odgrywa istotną rolę nie tylko w walce ze zmianami klimatycznymi, ale jest ważna z uwagi na zmieniające się otoczenie funkcjonowania biznesu. Biorąc pod uwagę m.in. rosnące ceny praw do emisji CO2, presją legislacyjną (np. „Fit for 55”) to odpowiedzialny przemysł musi inwestować w poprawę efektywności. Rafineria w Gdańsku stoi na straży ciągłego doskonalenia różnych obszarów w organizacji, korzystając z warunków, które oferuje dynamiczne, zewnętrzne otoczenie biznesowe. 

Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

Udostępnij