logo

W dniu 5 czerwca rozpoczęło się "Forum Zielonego Przemysłu" organizowane przez BMP. W hotelu Vienna House w Katowicach już po raz drugi odbyła się konferencja skupiająca praktyków z całej Polski. 

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

"Forum Zielonego Przemysłu" to inicjatywa mająca na celu promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki i przemysłu. W ramach tego forum, przedstawiciele przemysłu, rządu, organizacji pozarządowych oraz naukowcy spotykają się, aby omawiać i tworzyć innowacyjne rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Przedstawiciele przemysłu, naukowcy i eksperci pracują nad opracowaniem standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju w różnych sektorach przemysłu. Takie standardy pomagają firmom mierzyć i kontrolować ich wpływ na środowisko, co prowadzi do lepszych praktyk i bardziej zrównoważonego działania.

Forum Zielonego Przemysłu promuje badania i rozwój innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy te obejmują rozwój energii odnawialnej, efektywności energetycznej, recyklingu i odzysku surowców oraz zrównoważonego transportu.

- Współpraca Rafinerii Gdańskiej z BMP trwa już niecały rok. Dzięki takim konferencjom jak "Forum Zielonego Przemysłu" możemy wspólnie dyskutować na tematy związane z tak istotnym procesem jak transformacja energetyczna. Ogromne wyzwania i ryzyka stojące przed przemysłem, innowacyjne rozwiązania czy modernizacja zakładów w drodze do ekologicznego przemysłu to punkt wyjściowy dyskusji. Dla Rafinerii Gdańskiej ważne są również inicjatywy CSR ze szczególnym naciskiem na ochronę środowiska, o których również mogliśmy porozmawiać w trakcie trwającego forum. To właśnie dzięki  współpracy z BMP mamy okazję wymienić się najlepszymi praktykami ze specjalistami z branży - podkreśla Angelica Pegani, szef Biura Komunikacji i Rzecznik Prasowy Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

BMP

Fot. BMP.

Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.