logo

Kluczowi przedstawiciele PKN ORLEN, Rafinerii Gdańskiej i Aramco wzięli udział w spotkaniu warsztatowym zorganizowanym niedawno w Gdańsku. Celem spotkania była wymiana najlepszych praktyk obu firm oraz podzielenie się doświadczeniami w zakresie produkcji petrochemicznej.

Biznes

Wizyta przedstawicieli Aramco była wprowadzeniem do cyklicznych spotkań warsztatowych w przyszłości. Podczas spotkania zaprezentowano zakres obszarów, w których można wprowadzić „dobre praktyki” obydwu firm. 

GME workshopsFot. Tomasz Dyczko/Rafineria Gdańska

Zaprezentowana została transformacja cyfrowa prezentująca potencjalny zakres wsparcia Rafinerii Gdańskiej przez specjalistów Aramco w zakresie transformacji cyfrowej. W spotkaniu warsztatowym CoP (Community of Practice) w temacie DCU (koksowania) – udział wzięli przedstawiciele pionów: produkcji oraz wsparcia technologicznego produkcji, jak i bezpieczeństwa. Wszystkie spotkania miały charakter roboczy i zapoznawczy. Przedstawiono filozofię wsparcia świadczonego przez Aramco GME (Aramco Global Manufacturing Excellence). Ze strony Rafinerii Gdańskiej przedstawiono potrzeby i oczekiwania, z których najważniejsze skupiają się wokół transformacji cyfrowej. Współpraca z SA GME pozwoli Rafinerii Gdańskiej pozyskać „know-how” w zakresie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania produkcją rafineryjną.

Obecny na spotkaniu Adrian Szkudlarski, prezes Zarządu Rafinerii Gdańskiej podkreślał, że Aramco niewątpliwie wiele wniesie do spółki join venture, ze względu na swoje globalne portfolio oraz reputację światowego lidera na rynku energii. – Z niecierpliwością czekamy na uruchomienie tych synergii, które zaowocują wzrostem kompetencji naszych pracowników i tworzeniem wartości dla naszych właścicieli – podkreślił Adrian Szkudlarski.