logo

Rada Nadzorcza Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do spółki Rafineria Gdańska Sp. z o.o. na stanowisko Członka Zarządu.

Biznes