logo

Asfalt 20/30

Asfalt ten przeznaczony jest do wykonywania wszystkich warstw bitumicznych nawierzchni drogowych w technologii „na gorąco" a przede wszystkim do produkcji betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS), który znajduje zastosowanie w charakterze warstw podbudowy i wiążącej nawierzchni drogowej. Asfalt może być wykorzystywany jako baza do produkcji asfaltu lanego. Zgodny z normą PN-EN 12591:2010.

 

Parametr Jednostka Wartość Metoda oznaczania
Penetracja w 25°C 1/10mm 20 - 30 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C 55 - 63 PN-EN 1427
Temperatura łamliwości °C ≤ -5 PN-EN 12593
Temperatura zapłonu °C ≥ 240 PN-EN ISO 2592
Rozpuszczalność % m/m ≥ 99,0 PN-EN 12 592
Zmiana masy (wartość bezwzględna) % m/m ≤ 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C % ≥ 55

PN-EN 12607-1,PN-EN 1426

Wzrost temperatury mięknienia °C ≤ 8 PN-EN 12607-1, PN-EN 1427