logo

Działamy zgodnie z wytycznymi międzynarodowej konwencji ADR, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Przewóz towarów niebezpiecznych a w szczególności załadunek i rozładunek niosą ryzyko wystąpienia awarii czy wypadku przy pracy. Pracownicy LOTOS Asfalt w trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wszystkich uczestników łańcucha dostaw przygotowali przewodnik filmowy zawierający podstawowe zasady, których przestrzeganie minimalizuje ryzyko wystąpienia zagrożenia.

Film „Bezpieczeństwo pracy z produktami asfaltowymi” składa się z sześciu części przedstawiających najważniejsze zasady bezpiecznego postępowania.

Nalewanie produktu

Pierwsza część filmu prezentuje, w jaki sposób przygotować cysternę do przewożenia asfaltu, zawiera informacje dotyczące uprawnień wymaganych do napełniania zbiorników transportowych, w jakiej temperaturze przewozi się produkt i jakie środki ochrony indywidulanej zastosować, aby w razie rozlania się czy wycieku asfaltu nie doszło do poparzeń. 

Oznakowanie jednostki transportowej

Druga część pokazuje prawidłowe oznakowanie jednostki transportowej przewożącej materiały o podwyższonej temperaturze do których należą asfalty ponaftowe.

 

Pobór próbek asfaltu

Pobór próbek asfaltu jest tematem kolejnej części. Ta niebezpieczna - z uwagi na możliwość kontaktu z gorącym produktem - czynność wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Niezbędny jest tu nie tylko odpowiedni ubiór, ale i specjalne zabezpieczenie próbki.   

 

Rozładunek asfaltu

Ponad połowa wypadków związanych z asfaltem ma miejsce podczas jego rozładunku. Najbardziej bezpieczne i rekomendowane przez LOTOS Asfalt praktyki w tym zakresie prezentuje kolejna część filmu.

 

Magazynowanie asfaltu

Po rozładunku asfalt jest magazynowany. Niniejszy fragment instruktażu odpowiada między innymi na pytania, jakie są optymalne temperatury przechowywania produktu z punktu widzenia ograniczenia emisji i jakie środki należy zastosować, żeby zachował on swoje właściwości.

 

Czynniki szkodliwe

Praca z produktami asfaltowymi wiąże się z koniecznością minimalizowania ich wpływu na zdrowie, dlatego w tej części uwzględnione zostały rekomendacje dotyczące badań środowiska pracy.

 

 

Pierwsza pomoc

Ostatnia część filmu instruktażowego odpowiada na pytanie: co zrobić, kiedy mimo zastosowanych środków kontroli ryzyka wydarzy się wypadek? Prezntuje również skuteczne sposoby alarmowania i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.