logo

Asfalty drogowe, klasyfikowane zgodnie z PN-EN 12591:2010 na podstawie deklarowanego zakresu penetracji w 25°C, służą  do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni utwardzonych.